EB tipo patvirtinimo įstaiga

EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga įstaiga, išduodanti, o prireikus ir panaikinanti EB tipo patvirtinimo sertifikatus, palaikanti ryšius su kitų valstybių narių EB tipo patvirtinimo įstaigomis ir tikrinanti gamintojo taikomas priemones gaminių atitikčiai užtikrinti. EB tipo patvirtinimo įstaiga Lietuvoje – Valstybinė mašinų bandymo stotis. atitikmenys: angl. EC type-approval authority vok. EG-Typgenehmigungsbehörde pranc. autorité compétente en matière de réception CE par type ryšiai: susijęs terminasEB tipo patvirtinimas susijęs terminasžemės ūkio techninė priemonė susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sistema susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sudėtinė dalis susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės atskirasis techninis junginys susijęs terminasEB tipo patvirtinimo sertifikatas šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-171 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-685 ,,Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas; Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • EB tipo patvirtinimo sertifikatas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 3 priede arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EB tipo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakopinis EB tipo patvirtinimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria viena ar daugiau valstybių narių EB tipo patvirtinimo įstaigų patvirtina, kad nesukomplektuota arba sukomplektuota žemės ūkio techninė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EC type-approval authority — EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EG-Typgenehmigungsbehörde — EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • autorité compétente en matière de réception CE par type — EB tipo patvirtinimo įstaiga statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Už žemės ūkio techninių priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirųjų techninių junginių EB tipo patvirtinimą atsakinga… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EC type-approval — EB tipo patvirtinimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EG-Typgenehmigung — EB tipo patvirtinimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • réception CE par type — EB tipo patvirtinimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Procedūra, kuria EB tipo patvirtinimo įstaiga patvirtina, kad žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • service technique — techninė tarnyba statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Organizacija arba įstaiga, paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams arba patikrai atlikti EB tipo patvirtinimo įstaigos vardu. Šias… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.